Stichting / Vrijwilligers

Vrijwilligers


Stichting Appelbloesem wil mensen met dementie of NAH ondersteuning bieden zodat zij een bepaalde kwaliteit van leven behouden, dan wel terugkrijgen. Uitgangspunt is dat iedereen mag zijn wie hij/zij is. Door middel van allerlei activiteiten wordt de zelfredzaamheid van onze deelnemers gestimuleerd. De begeleiders/vrijwilligers vullen aan en ondersteunen waar de deelnemer zelf tekort komt. Zonder vrijwilligers kan onze stichting niet bestaan. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen op diverse fronten. De aandachtsgebieden waarvoor we vrijwilligers inzetten zijn:

Vrijwilliger bij de begeleiding van onze deelnemers

Deze vrijwilliger begeleidt de vele activiteiten die we onze deelnemers aan bieden. Je kunt hier denken aan wandelen, fietsen (ritjes maken met duofiets), knutselen, handwerken, lezen, gezelschapspelen, opzetten van buitenactiviteiten ( bezoek parken, musea etc.) en begeleiden van de gezamenlijke lunch.


Vrijwilliger bij activiteiten in ons arboretum en tuin

Deze vrijwilliger is vooral met buitenactiviteiten van onze stichting bezig. Hieronder vallen het gras maaien, lichte snoeiwerkzaamheden en verder tuinonderhoud. Ook de dagelijkse verzorging van onze dieren wordt door onze vrijwilligers uitgevoerd. Verder kennen we nog een moestuin en plantenkas waar de nodige werkzaamheden verricht kunnen worden. Sommige deelnemers helpen ook mee in de tuin, kas of moestuin. Zij worden ook bij deze activiteiten begeleid door vrijwilligers.

Vrijwilliger bij onze "keuken"

Deze vrijwilliger is ondersteunend in onze keuken waarbij hij/zij zorgt dat koffie en thee onbeperkt beschikbaar zijn voor onze deelnemers. Een belangrijke taak is, in samenspraak met de leiding, het voorbereiden en verzorgen van de gezamenlijke lunch. Verder de bewaking en uitvoering van de voorschriften omtrent hygiëne in onze keuken.

Vrijwilliger Vervoer

Deze vrijwilliger wordt ingezet bij het ophalen en thuis brengen van onze deelnemers. De stichting beschikt over een personenbus en een personenauto. Ook het regelmatig schoonmaken van de vervoermiddelen is een onderdeel van het takenpakket.

Wat verwachten wij van onze vrijwilligers:
  •  Zorgdragen voor een veilige en sfeervolle omgeving voor onze deelnemers

  •  Deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten

  •  Een bijdrage leveren aan het behoud van kwaliteit van leven bij deelnemers

  •  Meedenken over (nieuwe) activiteiten voor deelnemers en hiertoe voorstellen doen

  •  Meedenken over de kwaliteit van de zorg en hier eventueel verbeterpunten bij onze vrijwilligersraad aandragen.

  •  Werken volgens onze gedragscode.

Wat zijn onze functie- opleidingseisen:
  •  Communicatieve vaardigheden

  •  Affiniteit met onze doelgroep

  •  Bereid zijn om een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met onze directeur Walter Tempels. Tijdens een uitgebreid kennismakingsgesprek hoort u meer over Stichting Appelbloesem en kunt u afstemmen of het vrijwilligerswerk bij u past. Na de inwerkperiode/proefperiode vindt een evaluatiegesprek plaats om te kijken of het vrijwilligerswerk bij Stichting Appelbloesem aan beide zijden aan de verwachtingen voldoet. De afspraken over het werk worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract.